Suhtlemisoskuste koolitus õdedele (TÜK)

Lisa kalendrisse10-04-2018 15:2010-04-2018 15:20Europe/TallinnSuhtlemisoskuste koolitus õdedele (TÜK)Toimumisaeg: 10.04.2018 kell 09:00 - 11.04.2018 kell 16:00...Tartu Teaduspark (Riia 181A, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Teaduspark (Riia 181A, Tartu)
Toimumisaeg: T, 10. Aprill 2018
Sihtrühm: õde
Korraldaja: Tartu Ülikooli Kliinikum

Toimumisaeg: 10.04.2018 kell 09:00 - 11.04.2018 kell 16:00

Kestus: 16 h

Lektor: Marju Koor, psühholoog

Sisu: Koolitusmeetodid: videotreening, grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid. Käsitletavad teemad: Patsiendi haiguskäitumise põhjused (nt ealised iseärasused, haigusega seotud irratsionaalsed mõtted ja tunded, kaitsekäitumised, õpitud abitus jne), lühi- ja pikaajalised tagajärjed ning õe sekkumisvõimalused. Lähedaste kaasamise eeldused ja võtted patsiendi tervisekäitumuslike muudatuste algatamiseks ning soovitud tulemuste säilitamiseks. Usaldusväärse kontakti loomine patsiendi ja tema lähedastega. Info edastamise viisid ja tehnikad. Sisemised ja välised kontaktioskused. Suhtlemisetapid ja patsiendi huvi säilitamine. Suhtlemist takistavad tegurid õe igapäevatöös: keskkonnast, isiksusest ning sotsiaalsest pädevusest tulenevad faktorid. Asendustehnikate kasutamine, mis tagaks pikemaajalised positiivsed tagajärjed patsiendi jaoks. Õe tööspetsiifikast lähtuvate kuulamistehnikate praktiline harjutamine. Kuulamise eeldused ja piirangud patsiendi või tema lähedasega suhtlemisel. Selge eneseväljendus patsiendile ja/või tema lähedasele info andmisel, sh. olulise info meeldejätmist hõlbustavad vahendid. Komplitseeritud suhtlussituatsioonides “käiguvahetustehnika” kasutamine nt verbaalselt agressiivsed patsiendid või lähedased, konfliktid kolleegidega jne)

Hind: 100 EUR

Registreeri SIIN