Suhtlemiskonfliktide lahendamine patsiendi ja tema lähedastega (TÜK)

Lisa kalendrisse07-05-2019 13:3507-05-2019 13:35Europe/TallinnSuhtlemiskonfliktide lahendamine patsiendi ja tema lähedastega (TÜK) ...Tartu Ülikooli Kliinikum (L. Puusepa, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Kliinikum (L. Puusepa, Tartu)
Toimumisaeg: T, 07. Mai 2019
Korraldaja: Tartu Ülikooli Kliinikum

 

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Koolitaja: Marju Koor - psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener

Hind km-ga: 84 eurot

Eesmärk:

Anda ülevaade konfliktide tekkepõhjustest, tagajärgedest ja võimalikest lahendusvariantidest.
Praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad erinevate konfliktolukordadega paremini toime tulla.

Tutvustus:

Konfliktipsühholoogia olemus: tekkepõhjused, intensiivsus, lühi- ja pikaajalised tagajärjed isiksusele. 
Erinevad konfliktitüübid (fakti-, väärtus-, protseduurilised jne) ning neile sobivate lahendusvõimaluste leidmine. Lahendumatute konfliktidega toimetulek. 
Konfliktolukordade ja personaalsete mõjutegurite kaardistamine lähtuvalt inimese väärtushinnangutest, vajadustest ja eesmärkidest. 
Konfliktide lahendamine raskete patsientide (viha, agressioon, isiksusehäire jne) nende lähedaste ja kolleegidega. Osalejate juhtumipõhiste olukordade praktiline lahendamine. 
Ühekordsete ja korduvate konfliktsituatsioonide lahendamise eripärad. 
Selge eneseväljenduse mõju konfliktide ennetamisel. 
3-osalise kehtestava sõnumi ja “käiguvahetustehnika” praktiline rakendamine konfliktolukordades.
Mõjutamis- ja veenmisoskuste arendamine: suhtlemistehnikad, mis aitavad saavutada püsivamaid tulemusi.
6- osaline konfliktlahendusprotsess: kasutamisvõimalused ning praktiline rakendamine osalejate juhtumitele tuginedes.
Enesejuhtimine rasketes olukordades: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, allasurutuse ja töömotivatsiooni langusega.
 

Ajakava:

09:00 - 10:30 Konfliktipsühholoogia olemus: tekkepõhjused, intensiivsus, lühi- ja pikaajalised tagajärjed isiksusele. Sagedasemate konfliktide kaardistamine. (Marju Koor)

10:30 - 10:45 Paus

10:45 - 12:15 Erinevad konfliktitüübid ja lahendusvõimaluste leidmine. Ühekordsete ja korduvate konfliktsituatsioonide lahendamise eripärad.Lahendumatute konfliktidega toimetulek. (Marju Koor)

12:15 - 13:00 Lõunapaus

13:00 - 14:30 Eneseväljenduse mõju konfliktide ennetamisel. Konfliktide lahendamine raskete patsientide, nende lähedaste ja kolleegidega. Konfliktsituatsioonide praktiline lahendamine. (Marju Koor)

14:30 - 14:35 Paus

14:35 - 16:00 Mõjutamis- ja veenmisoskuste arendamine, erinevad suhtlemistehnikad. Enesejuhtimine: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, allasurutuse ja töömotivatsiooni langusega. (Marju Koor)

Registreeri SIIN