Uued uuringuandmed tõendavad, et Ofev® (nintedaniib) aeglustab idiopaatilise kopsufibroosi progresseerumist rohkem kui 4 aasta jooksul, säilitades püsiva ohutustaseme

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Ajakirjas Lancet Respiratory Medicine avaldati kliinilise uuringu INPULSIS®-ON tulemused, mis heidavad valgust Ofev®-i (nintedaniib) kasutamise ohutusele, efektiivsusele ja talutavusele idiopaatilise kopsufibroosi (IPF) ravis. Nende andmete kohaselt püsib nintedaniibi toime, mis aeglustab haiguse progresseerumist, kauem kui 4 aastat. Uuringust selgus veel, et nintedaniibi haiguse progresseerumist aeglustav toime võib jääda püsima ka neil patsientidel, kellel oli tarvis ravimi annust muuta.