Kliinilise uuringu INJOURNEY tulemused OFEV®-i (nintedaniibi) ja sellele lisatud pirfenidooni kombinatsioonravi ohutuse ja efektiivsuse kohta pakuvad uusi tõendeid, mis toetavad nintedaniibi võtmerolli idiopaatilise kopsufibroosi ravis

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Idiopaatilise kopsufibroosi (IPF) nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi käsitleva kliinilise uuringu INJOURNEYTM tulemused avaldati ajakirjas American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. IPFi prognoos on laastav – 50% haigetest sureb pärast selle diagnoosimist 3 aasta jooksul. Nintedaniib on üks kahest antifibrootilise toimega ravimist, millel on IPFi progresseerumist aeglustav toime.