Desinfektandid on seotud KOK-i haigestumisega

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
15% kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) juhtudest arvatakse olevat seotud töökohaga seotud riskiteguritega. Nüüd selgus, et KOK-i haigestumise risk on kõrgem inimestel, kes kasutavad desinfektante vähemalt ühel korral nädalas võrreldes nendega, kes kemikaalidega kokku ei puutu.