Norra kogemus: kuidas ravida tõsiseid lastepsühhiaatria juhte?

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Jan Ivar Ernø Oslo ülikooli haiglast rääkis Laste Vaimse Tervise Keskuse (LVTK) avakonverentsil Norra kogemusest ning tutvustas arena flexible meetodit, mis kujundas ümber tõsiste lastepsühhiaatriajuhtude terapeutilise poole.