Tervisekeskuste sisuline mudel paigas

Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste selgitas, milliseks kujunes tervisekeskuste rahastamismudel ja millised tingimused peavad olema täidetud, et esmatasandi teenuse osutajale tasutakse suurem baasraha.