Riskipatsientide ravi juhtimise pilootprojektist peaks välja kasvama kestlik patsiendikäsitlus esmatasandil

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostööprojekt „Riskipatsientide ravi juhtimine esmatasandil“ oli edukas ja näitas tegelike tulemuste põhjal, et tegu on kasuliku ja vajaliku süsteemiga.