Reet Laidoja: konverentsil arutatakse ortopeedia e-konsultatsiooni puudutavaid küsimusi

Reet Laidoja. Foto: Julia-Maria Linna
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Tallinna Perearstide Seltsi regulaarsed kevad- ja sügiskonverentsid toimuvad alati koostöös mõne teise erialaseltsiga. Seekord toimub konverents koos traumatoloogide-ortopeedidega. Need on üritused, kus arutatakse erialade vahelise koostöö erinevaid aspekte nii korraldusliku kui kliinilise poole pealt.

"Konverentsi partneri valiku tingib enamasti mingi päevakorraline suhtlus vastava erialaseltsiga - näiteks e-konsultatsiooniteenuse pakkumise alustamine, ravijuhendi väljatulek, mõned päevakorralised kliinilised teemad jne," tutvustas Tallinna Perearstide Seltsi juht Reet Laidoja. "E-konsultatsioon ortopeedia erialal on külaltki uus - esimesed teenusepakkujad liitusid eelmisel aastal. Mõningane kogemus on juba olemas ja seetõttu on hea võimalus uurida mõlema eriala vaatevinklist, kuidas on läinud ja kuidas saab veel paremini."

Kava on kokku pandud koostöös mõlema seltsi esindajatega.

"Esmalt käsitlemegi e-konsultatsiooniteenusega seotud küsimusi. Sõna saab perearst ja sõna saab ortopeed," rääkis Laidoja. "E-konsultatsioonile suunamise ja vastuse kriteeriumid on küll juhendisse kirjutatud, kuid ikka juhtub, et juhendit tõlgendatakse erinevalt. Konverents on hea koht erinevate arusaamade lahtirääkimiseks ja ühtlustamiseks. Konverentsi diskussiooni osas saavad sõna kõik soovijad ning need sõnumid jõuavad mõlema eriala üsna rohkearvulise kuulajaskonnani."

Laidoja lisas, et tahetakse puudutada ka taastusravi küsimusi.

"Ortopeediline ravi ja trauma ravi on edukad ainult koos õige taastusraviga. Kelle mure on taastusravi korraldamine? Kuidas toimub patsiendi kompleksne käsitlus meeskonnana nii, et tulemus oleks parim?" seletas ta. "Edasi arutame kliinilisi küsimusi, mis on tekkinud elust enesest. On lasteortopeedia ja täiskasvanute ortopeedia küsimused. Perearst peab teadma, miks ta patsiendi eriarstile suunab, kuidas eriarst patsienti aidata saab. Seetõttu peab perearst kursis olema uuemate ravitaktikate ja kaasaegse probleemi käsitlusega. Kui perearst pole kursis näiteks kaasaegsete puusa- ja seljaortopeedia ravivõimalustega, võib mõni patsient jääda suunamata ning valuga patsiendile abistav ravi osutamata."

Ette võetakse olulised küsimused - kui vastuvõtule saabub lonkav laps, siis millal ootame, aga millal tegutseme kiiremini? Kui kondid on haiged, kas alati on vaja ortopeedi? Arutame, millal suunata ortopeedile või millal on hoopis sobiv taastusravi? Millal on abi abivahenditest, näiteks tugitaldadest? Kliinilist käsitlust illustreerivad ka mõned perearstidepoolsed haigusjuhud.

"Mida rohkem erialad omavahel räägivad, seda paremini nad mõistavad üksteise hingeelu ja tegutsemistaktikat ja seda paremat teenust saame koostöös patsiendile osutada," lisas Laidoja. "E-konsultatsioon on parim suunamisviis patsiendi jõudmiseks õigel ajal õige spetsialistini. E-konsultatsiooni käigus võib vahel selguda, et see õige spetsialist ongi just perearst ja patsient ei peagi mure lahendamiseks eriarstini jõudma. Perearstil on võimalus e-konsultatsiooni käigus ka küsida ja sellest targemaks saada. Mida targem on perearst, seda spetsialiseeritum ja kõrgetasemelisem saab olla eriarsti töö."
Jaga