Olulisimad muudatused kvaliteedisüsteemis puudutavad krooniliste haiguste jälgimist

Foto: Julia-Maria Linna
Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Perearstide kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusest rääkides tõi Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja professor Ruth Kalda välja, et tulevikus võiks kaduda koefitsiendid 0,8 ja 1,0 ning selle asemel tasustataks saavutatut. See aitaks tõsta arstide ja õdede motivatsiooni ning väärtustaks enam ka juba tehtut.