Ohutusjuhtimissüsteem lennunduses – kas meditsiinivaldkonnal on sellest ühtteist õppida?

Kaie Peerna. Foto: Scanpix/Margus Ansu
Helen Alter

Helen Alter

Lennundusel ja meditsiinil on paljugi ühist – mõlemaid on hinnatud üheks suurima riskiga valdkonnaks.