Kui kindlalt tunnevad pereõed enda rolli seksuaalkasvatajana?

Foto: Shutterstock
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Pereõdede konverentsi kolmandas sessioonis räägitakse pereõdede kokkupuutest laste ja noorte seksuaalkasvatusega, noorte nõustamise valdkondadest ja nõustamise üldpõhimõtetest ning samuti antakse edasi olulisemad sõnumed noortenõustajatelt. Tiivi Pihla, OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliiniku ämmaemand-noortenõustaja räägib lähemalt, millest sessioonis juttu tuleb:

Arvestades kehtivaid ja uuenevaid Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegiaid ja -kavasid, tuleb meie töös järjest enam pöörata tähelepanu just haiguste ennetusele. Seda saab teha suuresti vaid läbi nõustamistöö ja inimeste eneseaustuse toetamise ning võimestamise, et tõuseks igaühe enda valmisolek oma tervist ja heaolu hoida. Seksuaaltervisest, kui ühe olulise tervisevaldkonna hoidmise tähtsusest räägitakse järjest enam ning avalikumalt ja seda põhjusega – seksuaalsusel on väga suur roll inimese enesemääratluse ja minapildi kujunemisel, mis omakorda mõjutab tasakaalu suhetes iseenda ja ümbritsevate inimestega. Ei ole ilmselt raske mõista, et see kõik suunab muuhulgas oluliselt meie tervisekäitumist ning seeläbi maandab või tõstab riske mitmete krooniliste vaimsete ja füüsiliste tervisemurede tekkeks ja seda ka seksuaaltervise valdkonnas.

Kuigi Eestis on noorte seksuaaltervise toetamiseks mõeldud nõustamiskeskuste võrgustik loodud juba üsna taasiseseisvumise alguses ning samuti on loodud koolides seksuaalkasvatuse kohustuslikuks muutmisega alus võimalikult ühtseks seksuaalhariduseks, on erinevatel põhjustel jätkuvalt laste ja noorte hoiakute, teadmiste ja oskuste areng ebaühtlaselt toetatud. Kuna laste tervisekontrollide korraldamine jaguneb esmatasandi ja koolitervishoiu vahel, siis on pereõdedel ja ka kooliõdedel siinkohal suur roll võimalike murekohtade märkamisel, laste ja noorte esmasel nõustamisel ning vajadusel abistaval suunamisel. Kui kindlalt tunnevad pereõed enda rolli seksuaalkasvatajana?

Konverentsi kava ning registreerumine SIIN.

Jaga