Kilingi-Nõmme võib elanike vähesuse tõttu esmatasandi tervisekeskusest ilma jääda

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Kilingi-Nõmme esmatasandi tervisekeskuse võimalik rajamine on kinnitatud investeeringute kavas, kuid Saarde vald on projekti koostamise ja esitamise osas kahtleval seisukohal.