Õdede välja kirjutatud retseptide arv on oluliselt kasvanud

Foto: Julia-Maria Linna
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Kui 2016. aastal kirjutasid õed välja 8974 retsepti, siis mullu juba 34 964.