Tolmulestade suhtes allergilistel astmat põdevatel lastel võib immuunravi olla tõhusam kui kortikosteroidid

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
NEW YORK (Reuters Health). Uue uuringu tulemuste kohaselt on tolmulestade suhtes tundlike astmaga/riniidiga laste puhul nii sublingvaalne kui ka subkutaanne immuunravi tõhusam kui tavapärane medikamentoosne ravi, nagu näiteks kortikosteroidid.