Heidi-Ingrid Maaroos: ka Eestis läbiviidud laste uuringutes ei ole leitud seost H.pylori infektsiooni ja korduvate kõhuvalude vahel

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Ajakirja Pediatrics märtsinumbris ilmunud artiklis leidsid autorid, et  ka pärast süstemaatilist kirjanduse ülevaadet ja metaanalüüsi on Helicobacter pylori infektsiooni seos laste korduvate kõhuvalude ja muude tavaliste gastrointestinaalsete sümptomitega ebaselge. Artiklit kommenteerinud professor Heidi-Ingrid Maaroos TÜK-st kinnitab, et ka Eestis läbiviidud uuringutes ei ole leitud H.pylori ja korduvate kõhuvalude vahelist seost.