Doktoritöös uuriti diabeedi kujunemist, fertiilsuse ja energia ainevahetuse häireid Wolframi sündroomi puhul

ut.ee
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
22. oktoobril kaitses Klari Noormets väitekirja "Diabeedi kujunemine, fertiilsuse ja energia ainevahetuse häired Wfs1 puudulikkusega hiirel kui Wolframi sündroomi loommudelil".