Varajases staadiumis HER2-positiivse kõrge taastekkeriskiga rinnavähi patsientidel suureneb tervistumise võimalus

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Roche teatel kinnitas Euroopa Komisjon (EK) Perjeta® (pertuzumab) müügiloa kombinatsioonis Herceptin® (trastuzumab) ja kemoteraapiaga (Perjeta (pertuzumab) skeem) kirurgilise ravi järgselt (adjuvantraviks) täiskasvanud patsientidel, kellel on HER2 positiivne kõrge retsidiveerumise riskiga varajases staadiumis rinnanäärmevähk.