Raport: onkoloogilises ravis on piiratud ressurssidega saavutatud häid tulemusi

Peeter Padrik. Foto: Julia-Maria Linna
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Oktoobris tutvustati Tallinnas onkoloogilise ravi võimaluste analüüsi raportit, millele järgnenud ümarlauadiskussioonis vaadati onkoloogilise ravi arengu tulevikku.