Onkoloogide selts: Eesti paistab kogu maailmas silma riikliku vähistrateegia puudumisega

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Eesti Onkoloogide Seltsi juhatus tõdeb sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normetile adresseeritud kirjas, et ei pea praegu vajalikuks teha ettepanekuid rahvastiku tervise arengukava rakendusplaani, kus onkoloogia valdkonnast leiab käsitlemist vaid vähiennetus ning varajane avastamine. Samas rõhutatakse riikliku vähistrateegia tähtsust ning tuuakse välja, et Eesti paistab selle puudumisega kogu maailmas silma.