Onkoloogiakonverents "Vähk ei oota"

Onkoloogiakonverents "Üks inimene-mitu vähki". Foto: Aldo Luud
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
5. juunil Tartus toimuval onkoloogiakonverentsil räägime sellest, et Eestis haigestub igal aastal pahaloomulistesse kasvajatesse ligikaudu 9000 inimest. Kuigi rohkem kui pooled inimesed saavad pahaloomulistest kasvajatest terveks, on vähihaigete elulemus võrreldes Põhja-Euroopaga Eestis siiski madalam, viidates puudujääkidele nii haiguse varajases avastamises kui ka haigete edasises käsitluses.

Eestis on vähi varajaseks avastamiseks kasutatud põhiliselt sõeluuringuid, mida rakendatakse emakakaelavähi, rinnavähi ja kolorektaalvähi leidmiseks. Paraku katavad sõeluuringud vaid osa Eesti elanikkonnast, sest keskenduvad kuni 69. aastastele ravikindlustatud isikutele.

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts tõi juba 2015. aastal oma analüüsis välja, et ligikaudu pooled pahaloomulise kasvaja esmasjuhtudest diagnoositakse 70. aastastel ja vanematel. Seetõttu on lisaks sõeluuringutele vajalikud lisameetmed, mis võimaldaksid vähi varast avastamist ning seda sõltumata vanusest ja kasvaja paikmest.

Konverentsipäeval käsitletud teemasid aitavad kinnistada III sessioonis ettekantavad praktilised haigusjuhud.

Konverentsile on oodatud arstid.

Lisainfo ja registreerimine

Jaga