Metastaatilise rinnavähi näitel: milliseid toetava ravi võimalusi patsiendile soovitada?

Mari Lõhmus. Foto: Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Mari Lõhmus, onkoloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi kliiniku juhataja

Metastaatilise rinnavähi ravi kestab tihti aastaid ning ravis juhindutakse üha rohkem sihtmärkidest: kasvaja retseptor-staatus, molekulaargeneetiline profiil ning seeläbi on ravi järjest spetsiifilisem. Üleminek kasvajaravi lõpetamise ja parima toetava ravi vahel on sageli ebasujuv. Kelle hoole alla jääb patsient? Inimesed võivad jääda teadmatusse, kuidas käituda kui kasvajavastane ravi on lõppenud.