Kaksikute suuruuring lahkab vähi pärilikku külge

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee

Enam kui 200 000 Põhjamaades elavat ühe- ja kahemunakaksikut hõlmanud suuruuring kinnitab, et vähihaigete õe või venna vähki haigestumise risk on elanikkonna keskmisest vähiriskist kõrgem. Tulemused võiksid hõlbustada teadlastel vähiriski kergitavate geenialleelide leidmist ja tõsta sõeluuringute tõhusust.