Jana Jaal: eakate vähki haigestumus on probleem kogu maailmas

Dr Jana Jaal. Foto: Julia-Maria Linna
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsi esimehe Jana Jaali sõnul on võrreldes 1980. aastaga aastaks 2012 haigestumus pahaloomulistesse soliidtuumoritesse eakate hulgas praktiliselt kahekordistunud. Pikemalt tuleb eakate vähihaigete erisustest juttu novembris toimuval konverentsil „Eakad ja vähk“.