Jüri Teras: Eestis pakutakse väga erineva kvaliteediga onkoloogilist kirurgilist ravi

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Põhja-Eesti Regonaalhaigla üld- ja onkokirurgia keskuse juhataja ja Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni esimehe Jüri Terase sõnul valiti arstide päevadel korraldatud sessiooni valdkonnaks onkokirurgia teema aktuaalsuse tõttu - Eestis pakutakse väga erineva kvaliteediga onkoloogilist kirurgilist ravi. Eesmärk peaks olema see, et patsient saaks ravi vastavalt rahvusvahelistele standarditele ühtmoodi üle Eesti.