Jämesoolevähi elulemus Eestis paraneb, kuid kaugmetastaasidega juhtude osakaal endiselt suur

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Sõeluuringu alustamisele eelnenud paari aastakümne jooksul paranes käär- ja pärasoolevähi ehk jämesoolevähi elulemus Eestis märgatavalt, kuid veerand esmasjuhtudest diagnoositakse endiselt IV staadiumis, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hiljuti avaldatud uuringust.