Imfinzi (durvalumab) sai Euroopa Komisjoni heakskiidu kasutamiseks kaugelearenenud väikerakulise kopsuvähi ravis

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Liidus kiideti heaks AstraZeneca immuunravimi Imfinzi (durvalumab) kasutamine esmavaliku ravis kaugelearenenud väikerakulise kopsuvähi (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC) patsientidel kombinatsioonis keemiaraviga, etoposiidi koos karboplatiini või tsisplatiiniga. Euroopa Komisjoni heakskiit põhines 3. faasi uuringu CASPIAN edukatel tulemustel.