Geneetiliste faktorite roll rinnavähi tekkes

Eeva-Liisa Piibeman

Eeva-Liisa Piibeman

eevaliisa@celsius.ee
Vähigeneetika üks alustaladest on teadmine, et kõik pahaloomulised kasvajad on geneetilised, kuid üldistatult vaid ligikaudu 5–10% neist on pärilikud ehk päranduvad põlvest põlve.