EUROCARE uuring: vähielulemus Eestis on paari aastakümne jooksul kiiresti suurenenud

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innos, Eesti Vähiregistri juhataja ning EUROCARE töörühma liige Margit Mägi ning TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna vanemteadur ning EUROCARE töörühma liige Tiiu Aareleid kommenteerivad Med24-le EUROCARE-5 uuringutulemusi. Nad toovad välja, et diagnostika- ja ravimeetodite täiustumise ning rahvusvaheliste ravijuhiste kasutuselevõtu tõttu on vähielulemus Eestis kiiresti suurenenud.