Diskussioon: kuidas tõsta skriiningutel osalemise aktiivsust?

Vahur Valvere. Foto: PERH
Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Tõhusamad riiklikud teavituskampaaniad, arstide koostöö, täiendav haigekassa kompensatsioon kutsega sõeluuringul käijale, konkreetsemad kutsed – kas need meetmed aitaksid suurendada sõeluuringutel osalemise aktiivsust?