Avaldati viie aasta elulemuse tulemused nivolumabi kasutamisel patsientidel I faasi uuringus

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Bristol-Myers Squibb avaldas andmed elulemuse kohta eelnevalt ravitud kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga (NSCLC) patsientidel, kes said nivolumabi. Hinnanguline viie aasta üldise elulemuse määr oli 16%; elulemust jälgiti PD-L1 ekspressiooni erineva taseme ja kasvaja histoloogiate osas.