Puukborrelioosihaigete elulemuse, töövõime ja sotsiaalse adaptatsiooni prognoos on hea

Eesti Arst

Eesti Arst

Neuroborrelioosiga haigete elulemusprognoos ega nende tervise- ja sotsiaalsed parameetrid ei erinenud samadest näitajatest rahvastikus.