Migreeniuuringute ülesehitus mõjutab vastust platseebole

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
NEW YORK (Reuters Health). Mitmes laste ja noorukite seas korraldatud platseebokontrollitud migreeniuuringus on leitud, et ravim ei ole platseebost parem. Ajakirja Cephalalgia aprillinumbris avaldatud artiklis kirjutavad autorid, et see võib tuleneda uuringu ülesehitusest, mitte ravimi tõhususest.