Migreen võib olla enamiku kardiovaskulaarsete haiguste üks riskitegureid

Eesti Arst

Eesti Arst

Uuringust järeldub, et migreen on oluline kardiovaskulaarsete haiguste riskitegur.