Loodi Eesti Lasteneuroloogide Selts

Foto: kliinikum.ee
Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Eelmise aasta lõpus loodud Eesti Lasteneuroloogide Seltsi eesmärk on eriala arendamine. Seltsi loomisest ning tegemistest rääkis Med24-le lähemalt seltsi president dots Inga Talvik.