Doktoritöö tulemused annavad lisainformtatsiooni valproaadi raviga seotud riskidest

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Aleksei Rakitin kaitseb filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „Valproaadi metaboolsed efektid epilepsiaga patsientidel akuutse ja kroonilise ravi puhul“.