Dementsus – kas vanema ea paratamatus või ennetatav ja edasilükatav seisund?

Katrin Põld. Foto: Helin Loik-Tomson
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Maailma elanikkonna vananemine on üks kesksetest protsessidest nii 20. kui ka 21. sajandi tervishoiuprobleemide määratlemisel. See on ka dementsusepideemia peamine põhjus, kuna dementsuse universaalne riskitegur on vanem iga.