XII naise tervise konverents "Kokpitis on patsient" 2018

8. märtsil 2018 toimus Viru konverentsikeskuses XII naise tervise konverents "Kokpitis on patsient".

Tulevikumeditsiinis asub juhtivale kohale patsient. Valiku teeb tervishoius alati inimene, sest ootused ja kohustused seoses raviga tekivad just temal. Naise tervise konverents keskendus küsimustele, kuidas elavad patsiendid diagnoositud haigusega? Milline informatsioon toetab nende ravi ja millist infot vajab patsient, et langetada otsuseid, mis mõjutavad tema tervistumist või raske diagnoosiga toimetulekut? Kas tänased otsused tervishoius põhinevad tõenduspõhistel uuringutel või kohandatakse uuringute disaini vajalike otsuste järgi.
Kuidas tulla toime tingimustes, kus tõenduspõhisus muutub suhteliselt kiiresti ja isegi arstidel on infotulvas raske orienteeruda? Kas informatsiooni võib olla ka liiga palju?

Korraldaja: Celsius Healthcare
Sihtrühm: ämmaemand, hambaarst, arst, hambaarst, õde, perearst, pereõde
Hinnanguline ajakulu: 4 tundi

Teemad:

Vaskulaarsete uuringute programmi vajadusest - Veronika Palmiste

Skriiningprogrammid. Kellele ja milleks? - Made Bambus

Ravimiohutus – riskivähendamise meetmed - Helve Vestman

Isheemiline insult ja naine - Toomas Toomsoo