Seminar: Südamepuudulikkuse uuest ravijuhendist perearsti vaates 2018

Celsius Healthcare'i praktiline täiendkoolitussari perearstidele "Südamepuudulikkuse uuest ravijuhendist perearsti vaates" toimus 20. märtsist - 27. aprillini 2018 neljas Eesti linnas - Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Narvas. Tallinnas, Rakveres ja Tartus eesti keeles ning Narvas venekeelsena.

Kardioloog andis seminaril ülevaate kroonilise südamepuudulikkusega patsiendi logistikast, haiguse äratundmisest ning millele tuleb pöörata tähelepanu patsiendi jälgimisel. Samuti oli fookuses südamepuudulikkuse ravi, sealhulgas erinevad raviklassid, ravi alustamine vastavalt viimase Euroopa Kardioloogide Seltsi Kroonilise Südamepuduulikkuse (ESC-HF 2016) ravijuhendi järgi, milles eristatakse ravi selgelt südamepuudulikkuse vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni alusel, langenud väljutusega (EF<40%) ja säilunud väljutusega (EF>50%).

Perearst keskendus oma ettekandes südamepuudulikkuse ravijuhendi väärtusele perearsti töös ja tugev rõhuasetus oli patsiendi jälgimisel kardioloogi külastuse ja/või haiglajärgsel monitoorimisel.  

Koolitusel olid lektoriteks Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloog Ene Mäeots ja Järveotsa Perearstikeskuse perearst Evelin Raie.

Korraldaja: Celsius Healthcare
Sihtrühm: arst
Hinnanguline ajakulu: 3 tundi
Seminar: Südamepuudulikkuse uuest ravijuhendist perearsti vaates 2018

Teemad:

Südamepuudulikkusega patsiendi käsitlus ja logistika – kardioloogi soovitused perearstile. Südamepuudulikkuse äratundmine, käsitlus, perearst–eriarst–perearst: millele pöörata tähelepanu? – Ene Mäeots

Patsiendi käsitlus perearsti vaates. Südamepuudulikkusega ravijuhendi praktiline väärtus perearsti töölaual – Evelin Raie

Novartis Pharma ettekanne

Ведение и логистика пациента с сердечной недостаточностью: рекомендации кардиолога семейному врачу. Распознавание сердечной недостаточности и ведение пациента, семейный врач – врач-специалист – семейный врач: на что обратить внимание? - Эне Мяэотс

Ведение пациента с точки зрения семейного врача. Практическая ценность руководства по лечению сердечной недостаточности на рабочем столе семейного врача - Эвелин Райе

Доклад спонсора семинара Novartis Pharma

Südamepuudulikkuse seminari ülevaateartikkel