Seminar: Jämesoolevähi sõeluuringu rakenduskoolitus aprill-juuni 2016

Eesmärk: Perearstide ja pereõdede pädevuse ning teadlikkuse tõstmine jämesoolevähi ja jämesoolevähi sõeluuringu läbiviimise kohta. Perearst ja –õde on koolituse läbides võimelised kõigis jämesoolevähi sõeluuringut puudutavates aspektides ja erinevates sõeluuringu etappides nõustama oma nimistu patsiente ning rakendama igapäevapraktikasse sõeluuringus osalevate isikute efektiivset nõustamist ja kommunikatsiooni

Korraldaja: Celsius Healthcare
Sihtrühm: arst, õde
Hinnanguline ajakulu: 90 min

Teemad:

Perearsti ja pereõe roll jämesoolevähi sõeluuringus. – perearstid dr Ruth Kalda, dr Vanda Kristjan või dr Katrin Martinson

Jämesoolevähi varajane diagnostika ja ravi. – onkoloog dr Tiit Suuroja

Jämesoolevähi varajane diagnostika ja ravi. – onkoloog dr Vivian Esko

Jämesoolevähi varajane diagnostika ja ravi. – onkoloog dr Vivian Esko (vene keeles)

Jämesoolevähi sõeluuringu eesmärgid. Logistika plaan. – Tuuli Kullik

Jämesoolevähi sõeluuringu eesmärgid. Logistika plaan. – Jekaterina Šteinmiller (vene keeles)

Peitvere test - laboriarstid dr Karel Tomberg ja dr Katrin Reimand

Peitvere test - laboriarstid dr Karel Tomberg ja dr Katrin Reimand

Sõeluuringu kolopskoopiast - Gastroenteroloog dr. Riina Salupere

Sõeluuringu kolopskoopiast (vene keeles) - Gastroenteroloog dr. Riina Salupere