Lipiidiakadeemia: koolitus koostöös Eesti Kardioloogide Seltsiga

Lipiidiakadeemias antakse ülevaade düslipideemia ravivõimalustest, ühtlasi käsitletakse düslipideemia ravi diabeetikutel ja pärast südamelihase infarkti. Eraldi peatutakse perekondlikul hüperkolesteroleemial, selle diagnoosimisel ning ravil. Omal kohal on haigusjuhtude esitlus.
Igapäevapraktikas saab patsiendi nõustamine ja temale parima lahenduse leidmine alguse perearstist - perearst tunneb oma patsiente ning just temal on ülevaade leida kõrge või perekondliku riskiga patsiendid, kellele tähelepanu pöörata. Just seepärast on Lipiidiakadeemia üks kursustest mõeldud perearstidele.
Kõrgenenud vererõhk ja LDL-kolesterooli tõus on kardiovaskulaarse riskiga patsiendi puhul tegurid, millega puutuvad kokku lisaks kardioloogidele ka teised spetsialistid. Mida raviotsuse tegemisel silmas pidada, kuidas lipiidide langetamisel arvesse võtta muust kroonilisest haigusest, näiteks diabeedist, lähtuvaid eesmärkväärtusi ning seejuures arvestada kardiovaskulaarset riski?
Selleks, et nendele küsimustele ühiselt vastuseid otsida, on Lipiidiakadeemia üks kursustest pühendatud just neile eriarstidele, kes oma patsientide ravi määrates peavad lipiidide langetamist arvestama.

Algoritm

ESC/EAS Guidelines for the magagement of dyslipidaemias

 

 

Korraldaja: Eesti Kardioloogide Selts
Sihtrühm: arst
Lipiidiakadeemia: koolitus koostöös Eesti Kardioloogide Seltsiga

Teemad:

Perekondliku hüperkolesteroleemia diagnoosimine ja ravi - M. Zemtsovski

Lipiidafereesi kasutamine Eestis, haigusjuht - M. Zemtsovski

Düslipideemia ravi diabeetikutel ja peale südamelihase infarkti - D. Duishvili

Haigusjuht - D. Duishvili

Revolutsioon ateroskleroosi ravis: PCSK9 inhibiitorid - M. Viigimaa

Statiinid, esetimiib ja fibraadid düslipideemia ravis. Statiinide talumatus - M. Viigimaa

Varajase ateroskleroosi ekspressdiagnostika - K. Pilt