Koostöökonverents: Parima ravitulemuseni apteekri, pereõe ja perearsti koostöös 2018

16. veebruaril 2018 toimus Viru konverentsikeskuses koostöökonverents: parima ravitulemuseni apteekri, pereõe ja perearsti koostöös.

Konverents tõi saali arstid õed ja apteekrid ning muud tervishoiukorraldajad, et ühiselt arutada, kuidas on võimalik jõuda patsiendi jaoks parima võimaliku ravitulemuseni. Enamik ettekannete pealkirju on vormistatud küsimustega ja seda sellepärast, et otsiti ühisosa ja dialoogi. Igal erialal on oma võimalused ja pädevus, et panustada terviklikku raviplaani. Lisaks erialadele oli kaasatud ka patsiendi vaade. Diskussioonis räägiti, millised on patsientide vajadused ja võimalused aktiivselt ja teadlikult osaleda oma raviprotsessis ning kuidas jõuda patsiendi reaalse kaasamiseni.

Parem tervishoid sünnib läbi parema kommunikatsiooni.


 

Korraldaja: Celsius Healthcare, Eesti Haigekassa, Eesti Proviisorite Koda
Sihtrühm: ämmaemand, hambaarst, med valdkonna tudeng, arst, õde, perearst, pereõde
Hinnanguline ajakulu: 4 tundi

Teemad:

Ravimite kättesaadavus Eestis ja teistes Euroopa riikides - Katrin Kiisk

Apteekri roll esmatasandi meeskonnas. Millised on võimalused mõjutada ravimsoostumust ja ravitulemust? - Karin Alamaa-Aas

Patsiendi õigused ja võimalused. Ootused esmatasandile - Kadri Tammepuu

Milline peaks olema tervisekeskuse mudel, mis toetaks esmatasandi meeskonna tööd? - Külli Friedemann

Kes vastutab ravimite kättesaadavuse eest ja kuidas see peaks korraldatud olema - Diana Ingerainen

Kuidas on ravimite väljakirjutamine mõjutanud ravimikulutusi? - Erki Laidmäe

Retseptide väljastamine ja koostöö apteekidega grupipraksise näitel - Anna Luik

Retseptiõigus pereõdedele: kas ja kuidas on seadusandlus ellu rakendunud? Milliseid seadusandlikke täiendusi pereõed ootavad? - Lilli Gross