Seminar: Südamepuudulikkus ja kodade virvendusarütmia

3. mail 2019 toimus Viru Konverentsikeskuses seminar Südamepuudulikkus ja kodade virvendusarütmia. 

Seminaril analüüsiti, milline peaks olema perearsti ja kardioloogi meeskonnatöö kahe enamlevinud kardioloogilise probleemiga patsiendi nõustamisel, suunamisel ning ravil.

Seminari esimeses osas rääkisid südamepuudulikkusega patsiendi käsitlusest dr Külvi Peterson ja dr Tiina Uuetoa. Päeva teises pooles anti ülevaade kodade virvendusarütmia käsitlusest dr Lembi Põlderi ja dr Argo Läti ettekannetes ning kardioloogi poolset vaadet esindas dr Priit Kampus. Fookuses oli ka vastvalminud kodade virvendusarütmia ravijuhend.

Artiklit kodade virvendusarütmiast läbi Argo Lätti silmade saab lugeda SIIT.

Seda haridusalast tegevust toetas SIA Novartis Baltics Eesti filiaal ning Pfizer Luxembourg Sarl Eesti filiaal, kes eraldasid toetuse hariduse eesmärgil.

 

Korraldaja: Celsius Healthcare
Sihtrühm: arst, perearst
Hinnanguline ajakulu: 3 tundi

Teemad:

Südamepuudulikkusega patsiendi käsitlus kardioloogi ja perearsti vaates - Tiina Uuetoa ja Külvi Peterson

Kodade virvendusarütmia ravijuhend perearsti ja kardioloogi vaates - Argo Lätt ja Priit Kampus

Antikoagulatsioon. Valikud ja raviaspektid – Lembi Põlder

Kuidas parandada südamepuudulikkuse patsientide teekonda ravi eesmärkideni? - Novartis