Hematoloogiakool 03.05.18 ja Hematoloogilisele erialakonsultatsioonile suunamise juhend

 

2018. a kevadel toimus Eesti Hematoloogide Seltsi 2. hematoloogiakool, mis keskendus müelodüsplaasiale. Lisaks Hematoloogide Seltsi liikmetele osalesid sise- ja onkoloogia eriala residendid.

 

Ajakava:

12.15 – 12.25 Introduction – dr. Iige Viigimaa

12.25 – 13.10 Current diagnosis and management of the MDS patients (including 5q- ) prof. Maria Teresa Voso

13.10 – 13.25 Case reports & discussions

13.25 – 14.10 Role of hypomethylating agents in the treatment of MDS and AML prof. Maria Teresa Voso

14.10 – 14.30 Case reports & discussions

Break

15.00 – 15.15 Müelodüsplaasiad lastel – dr Lenne- Triin Kõrgvee

15.15 – 16.00 Epigeneetika – dr Lili Milani

16.00 – 16.30 Epigeneetilised ravimid hematoloogias – resident Epp Valter

16.30 – 16.45 Azatsütidiini kasutamine MDS patsientidel Eestis – dr Diana Loigom

16.45 - 17.00 Arutelu ja kokkuvõte

 

Materjalide hulgast leiate ka Hematoloogilisele erialakonsultatsioonile suunamise juhendi, mis anti välja Eesti Hematoloogide Seltsi poolt 2018. aastal.

 

Korraldaja: Eesti Hematoloogide Selts
Sihtrühm: arst
Hinnanguline ajakulu: 1 tund, 45 minutit

Teemad:

Hematoloogilisele erialakonsultatsioonile suunamise juhend

Current diagnosis and management of MDS patients - Prof Maria Teresa Voso

The Role of Hypomethylating agents in the Treatment of high risk MDS and AML Present and Future Prospect - Prof Maria Teresa Voso