Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine (TÜ)

Lisa kalendrisseTeadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine (TÜ)27-02-2020trueTeadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine (TÜ) ...Tartu

Toimumiskoht: Tartu
Toimumisaeg: N, 27. Veebruar 2020
Korraldaja: Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut

 

Kuraator: dotsent Katrin Lang (tervishoiu instituut)

Maht: 11 täienduspunkti

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad

Hind: 160 EUR

Kursus annab ülevaate meditsiinilise sisuga teadusartiklitest (valdavalt logopeedia alased uuringud) nende metoodika alusel. Ülevaade tähtsamatest uuringukavanditest, tulemimõõdikutest. Tähtsamad oskused tulemuste statistiliseks interpreteerimiseks. Segava teguri ja nihke mõisted ning mõjud. Kõiki teemasid õpetatakse läbi erialaste teadusartiklite näidete kaudu. Kursuse läbinu oskab lugeda teadusartiklit, seejuures: määratleda uuringukavandit, saada aru tulemimõõdikutest, statistilisest meetodist, sedastada ning kriitiliselt hinnata võimalikke segavaid tegureid ja nihkeid. Kursuse läbinu oskab kriitiliselt hinnata teadusartikli tulemusi.

 

Registreeri SIIN