Seksuaalsus ja füsioteraapia (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseSeksuaalsus ja füsioteraapia (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)02-01-2024 00:00trueSeksuaalsus ja füsioteraapia (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *füsioterapeudid...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 02. Jaanuar 2024 - K, 24. Jaanuar 2024
Osalemistasu: 150,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: füsioterapeudid
Maht: 52 akadeemilist tundi

Koolituse läbinu teab kuidas kasutada sobivat sõnavara rääkides seksuaalsusest.

Koolitusele on oodatud töötavad füsioterapeudid ja füsioterapeudi õppekaval õppivad õppurid.

Õppekavarühm: 0915 Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: Loeng, aktiivtöö
Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.
Kohustuslikud ja soovituslikud õppematerjalid: Apter, D., Väisälä, L., Kaimola, K. (toim.). Seksuaalsus (2009). Tallinn, Medicina

Teemad

Auditoorne (20 akadeemilist tundi)

  • Sissejuhatus. Miks seksuaalsusest kõneleda, mis seda takistab, mis soodustaks?
  • Müüdid, hoiakud, mõisted
  • Mehe seksuaalanatoomia, seksuaalreaktsioonid, Masters ja Johnsoni mudel; düsfunktsioonid
  • Naise seksuaalanatoomia, seksuaalreaktsioonid, Bassoni mudel; düsfunktsioonid
  • Mitmekesisus
  • Seksuaalsuse käsitlemine patsiendiga, PLISSIT mudel
  • Kokkuvõtted. Iseseisvate tööde arutelu

Iseseisev töö (32 akadeemilist tundi)

1.    Kokkuleppel koolitajaga valitakse enda jaoks huvipakkuva seksuaalsust käsitleva teadusartikli (kõige parem oleks, kui artikkel käsitleks mingit patsientide gruppi/haigusseisundit ja seost seksuaalsusega), mille sisu tutvustab kaasüliõpilastele seminaris 5-10 min jooksul. Ettekandes peab olema kajastatud artikli/uuringu eesmärk, uurimismetoodika kirjeldus, peamised tulemused ja võimalik haakuvus füsioteraapiaga (Powerpoint-ettekande koostamine pole kohustuslik). Soovitavad allikad artikli leidmiseks on ajakirjad Sexuality and Disability (Springer), The Journal of Sexual Medicine, Sexual Medicine Reviews (Wiley), Psychology and Sexuality (Taylor and Francis). Teadusartikli täisteksti kättesaamiseks saab kasutada koolitaja abi.

2.    Osaleja valib seksuaalsusega seotud teema (nt. seksuaalne orientatsioon, erinevad seksuaalpraktikad), mille suhtes arvab, et inimestel võivad esineda erinevad hoiakud. Osaleja küsitleb antud teema suhtes vähemalt kolme (soovitavalt eri vanuses) inimest. Küsitletu esitab oma arvamuse teema suhtes ning selle, millele tema arvamus rajaneb, kuidas see on välja kujunenud. Osaleja kirjutab oma uurimistööst lühikese kokkuvõtte ja arutluse (ca 500 sõna).

 

Õpiväljundid

Kasutab seksuaalsusest kõnelemiseks asjakohast sõnavara;
Omandatud on seksuaalsusest kõnelemiseks vajalikud teadmised ja hoiakud

Koolituse toimumise ajad:
2.01.2024
3.01.2024
9.01.2024
10.01.2024
12.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
23.01.2024
24.01.2024
Kõigil päevadel toimuvad loengud kell 16.00-17.30, erandid on 17.01 ja 23.01, kus loengud toimuvad kell 16.00-18.30.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate tööde ettekandmisel.

Hindamiskriteerium: Osalemine loengutes vähemalt 80% ulatuses.

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub kaasaegses õppekeskkonnas, mis aitab kaasa õpiväljundite saavutamisele. Ruumis on vajalik tehnika (dataprojektor ja ekraan jne).

Koolitaja

Eeva-Liisa Sibul, Tartu Ülikooli Kliinikumi füsioterapeut; MSc.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN