Seksuaalnõustamise ABC (inglise keeles; TÜ)

Lisa kalendrisseSeksuaalnõustamise ABC (inglise keeles; TÜ)12-02-2020 00:00trueSeksuaalnõustamise ABC (inglise keeles; TÜ) ...Tartu

Toimumiskoht: Tartu
Toimumisaeg: K, 12. Veebruar 2020
Korraldaja: Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut

 

Koolitajad on Soome organisatsioonist SEXPO, mis on eestkõnelejaks inimeste seksuaalsuse avatud ja positiivse käsitluse, võrdsuse ja seksuaalõiguste küsimustes.

Kuraatori nimi: Kai Part

Lektorid: Tina Vilponen, SEXPO. Tommi Paalanen , SEXPO.

Toimumise kuupäev(ad), koht ja maht tundides: Kursus on kahepäevane ja toimub 12.-13.02.2020 Tartus, 16 akadeemilist tundi. Kursus toimub inglise/eesti keeles.

Sihtrühm (kellele kursus mõeldud on): tervishoiutöötajad, psühholoogia ja sotsiaaltöö eriala esindajad.

Eesmärk (lühiannotatsioon kursuse temaatika kohta): anda ülevaade seksuaalnõustamisest, selle teoreetilistest põhialustest ja meetoditest. Kursusel räägitakse seksuaalsuse tähendusest ja mitmekesisusest, seksuaalnõustamise seisukohast olulistest professionaalsetest hoiakutest ja eetilistest põhimõtetest; tutvustatakse klienditöö põhimõtteid seksuaalnõustamisel, loa andmist (PLISSIT mudel) ja tutvustatakse seksuaalnõustamise meetodeid praktiliste töötubade kaudu. Kursusel osalejatele soovitatakse teemakohast õppematerjali.

Õpiväljundid: kursuse läbinud: 1. Mõistavad, mida hõlmab endas seksuaalnõustamine, 2. Oskavad teadvustada enda seksuaalsusega seotud hoiakuid ja teemakohast professionaalset tausta, 3. Õpivad tundma seksuaalnõustamise aluseid ja meetodeid

HIND 290 EUR

 

Rohkem infot SIIN

Registreeri SIIN