Rohetervishoiu põhimõtete rakendamine ettevõtetes (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseRohetervishoiu põhimõtete rakendamine ettevõtetes (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)14-09-2024 00:00trueRohetervishoiu põhimõtete rakendamine ettevõtetes (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)Tutvustada rohemõtlemise ja töökeskkonna välis- ning siseroheruumide ...Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)

Toimumiskoht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Kännu 67, Tallinn)
Toimumisaeg: L, 14. September 2024 - L, 30. November 2024
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tutvustada rohemõtlemise ja töökeskkonna välis- ning siseroheruumide loomise võimalusi, pakkuda ettevõtte ärimudeli muutmist/täiendamist töötaja ja kliendi seisukohalt ning tutvustada green care metoodikaid.

Maht: 90 akad. tundi

 • Auditoorne: 70 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

Hind osalejale: tasuta

Osalemise tingimused ja hinnainfo:

RRF Rohe RKT koolitus viiakse läbi projekti „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ raames.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. 

Registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Valiku kriteeriumiteks on sihtgruppi kuulumine ja osalemissoovi põhjendus. Kui olete osalejate hulka arvatud, võetakse Teiega enne koolituse algust ühendust.

Koolitajad:

 • Hanna-Maria Põldma (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Kadri Maikov (Kiirprojektid OÜ)
 • Marko Veinbergs (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool). Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat

Õpiväljundid:

 • analüüsib Eesti ja maailma praktika taustal oma ettevõtte võimalusi roheoskuste arendamiseks ning rakendamiseks ettevõttes;
 • tunneb töökeskkonna roheruumi võimalusi;
 • loob roheruume;
 • planeerib oma ettevõtte rohepöörde muudatused;
 • loob ettevõtte rohepöörde tegevusplaani;
 • lähtub tegevuste planeerimisel töötajate vaimse võimekuse, meelte ja füüsiliste võimete arendamisest;
 • kirjeldab ärimudelit rohepöörde muudatuste kaudu;
 • tunneb green care metoodikaid;
 • oskab rakendada green care metoodikaid ettevõttes.

Sihtgrupid:

 • Ettevõtete juhid, keskastme juhid
 • RRF Rohe RKT koolitusel võivad osaleda õppeasutuse personali liikmed.
 • RKT koolituste sihtrüma ei sobi tasemeõppes õppijad ja ühe asutuse meeskond ei tohi moodustada enamust koolitusel osalejatest.
 • RKT koolitused on suunatud töötavatele täiskasvanutele.

Õpisündmuse teemad:

 • Roheettevõtlus roheoskuste taustal. Roheoskused sektorite ja tegevusalade praktikas. Eesti ja erinevate riikide kogemused.
 • Nüüdisaegse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamine. Roheline töökeskkond. Avatud ja avalikud ruumid kohtumisteks (välialad). Õppemaastik (välialad). 
 • Tervendavad aiad. Aiad asutuste umber. Laenatud maastik. Looduse teerada. Aatriumiaed. Teraapiline aed. Meditatsiooniaed. Vaatamise aed. Vaatamise ja sisseastumise aed. Üleminekuala. Sissepääsuveranda. Sissepääsuaed. Sisehoov. Sillutatud plats. Katuseaed. Katuseterrass.
 • Rohekeskkond, inimene ja keskkonnapsühholoogia. Teooriad.
 • Erivajadusega töötaja asutuses. Loodus kui terapeutiline keskkond. Aiandusteraapia olemus ja meetodid. Aianduse põhimõtted ja praktilised tegevused. Aiandusteraapia põhimõtteid kasutada erivajadusega inimestega töötamisel.
 • Aiandusest tulenevate tegevuste õpetamine. Aiandusteraapia areng Eestis.
 • Asutusepõhine lähenemine. Looduse olulisus vaimse heaolu kontekstis. Aiateraapia programmid ja nende mõju. Programmide eesmärgid sotsiaalsetele, psühholoogilistele ning emotsionaalsetele mõjutajatele. Erinevate koolkondade lähenemised aiateraapiale. Vaimse võimekuse, meelte ja füüsiliste võimete arendamine. Peamised teooriad aiateraapias ja nende praktiline rakendamine. Sotsiaalsed, psühholoogilised ja emotsionaalsed oskused. Teadustööd aiateraapias ja Eesti kogemused.
 • GREEN CARE metoodika. Rohetervishoiu metoodika hõlmab looduse teadlikku kasutamist (roheteenused eraldi teemana), pikaajalist planeerimist ja tulemuste süstemaatilist jälgimist, eesmärgiga tagada tegevuste (rohe hooldusteraapia + rohevõimestamisteraapia) kvaliteet. Metoodika kasutamine linna ja maakeskkonnas.
 • Taimmaterjal töökeskkonnas. Avalikus ruumis ja metsades leiduvad taimed, nende omadused ja mõju inimesele.
 • Töökeskkonna roheteenused. PERMA heaolu teooria mudel. Looge rohehoiuala kujundus (plaan) + tööl kasutatavate roheteenuste tegevusplaan.
 • Koostatud õpimappide tutvustus ja tagasisidestamine.
 • Roheasutuste külastamine. 

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN