Perevägivallast tervishoiutöötajatele - ohvri abistamine, nõustamine, sekkumisvõimalused (TÜK)

Lisa kalendrissePerevägivallast tervishoiutöötajatele - ohvri abistamine, nõustamine, sekkumisvõimalused (TÜK)02-12-2020 09:0003-12-2020 16:00Europe/TallinnPerevägivallast tervishoiutöötajatele - ohvri abistamine, nõustamine, sekkumisvõimalused (TÜK)Toimumise aeg:* 02.-03.12.2020* ...SA Tartu Ülikooli Kliinikum, õpperuum 129 (L. Puusepa 2, Tartu)

Toimumiskoht: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, õpperuum 129 (L. Puusepa 2, Tartu)
Toimumisaeg: K, 02. Detsember 2020
Korraldaja: Tartu Ülikooli Kliinikum

Toimumise aeg: 02.-03.12.2020 

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Koolitaja: Sirje Otstavel, koolitaja-konsultant, Vägivallaennetuse Teabekeskus

Hind km-ga: 120 €

Eesmärk: anda ülevaade perevägivalla laiemast ühiskondlikust taustast, seda mõjutavatest teguritest, vägivalla lühi- ja pikaajalistest tagajärgedest.

Tutvustus:

Osalejad saavad praktilisi juhiseid:
kuidas ära tunda perevägivallajuhtumeid;
kuidas toetada ohvrit taastumisprotsessis;
kuidas fikseerida vägivalla tagajärjel tekkinud vigastusi;
kuidas suurendada meedikute poole pöördunud vägivallaohvrite valmisolekut pöörduda abi saamiseks õiguskaitseorganite poole ning millised on teised abisaamise võimalused Eestis.

Ajakava

02.12.2020

09:00 - 10:30 Sooline ebavõrdus ühiskonnas. Perevägivallaga seotud arengud Eestis alates 2001. aastast: uuringud, olulised muudatused seadusandluses. Ohvrite abistamine ja naiste tugikeskuste tegevus Eestis. (Sirje Otstavel)

10:30 - 10:45 Paus

10:45 - 12:15 Vägivald lähisuhetes: liigid, soodustavad tegurid, tagajärjed, lühi- ja pikaajalised kulud ühiskonnale. Paarisuhtes võimu jagunemist mõjutavad tegurid. Võim ja kontroll, selle liigid. Sundiva kontrolli eripärad. „Intiimne terrorism“. (Sirje Otstavel)

12:15 - 13:00 Lõunapaus

13:00 - 14:45 Film „Võta mu silmad“. Arutelu (Sirje Otstavel)

14:50 - 16:00 Ohu hindamise kriteeriumid. Vägivaldne vastuhakk. Olukorrast tulenev vägivald. Probleemid ohvri jaoks. „Miks ta siis ära ei lähe?“ (Sirje Otstavel)

03.12.2020

09:00 - 10:30 Ohvri abistamise spetsiifika. Meditsiinitöötaja roll. Juhendmaterjali „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda – juhiseid tervishoiutöötajatele“ tutvustus. Praktiliste probleemide lahendamine. (Sirje Otstavel)

10:30 - 10:45 Paus

10:45 - 12:15 Raamatute tutvustus. Seksuaalne vägivald. Vägivalla mõju lastele. (Sirje Otstavel)

12:15 - 13:00 Lõunapaus

13:00 - 14:30 Vägivallatseja: müüdid ja tegelikkus, levinud väärarusaamad, liigitamise võimalused. Tapmisjuhtumite ennetamise võimalused. Mõrv-enesetapud. (Sirje Otstavel)

14:35 - 16:00 Mida saab teha? Vägivald, ohver, vägivallatseja. Meedia mõju. Probleemid kriminaalmenetluse puhul. Lähenemiskeeld. (Sirje Otstavel)

Registreeri SIIN