Patsiendiohutuse põhialused (veebikursus) (TÜ)

Lisa kalendrissePatsiendiohutuse põhialused (veebikursus) (TÜ)24-01-2022 00:00truePatsiendiohutuse põhialused (veebikursus) (TÜ)*Kuraatorid*: kaasprofessor Kaja Põlluste...E-kursus (online)

Toimumiskoht: E-kursus (online)
Toimumisaeg: E, 24. Jaanuar 2022 - P, 20. Veebruar 2022
Korraldaja: TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus 

Kuraatorid: kaasprofessor Kaja Põlluste

Maht: 18 tundi/18 täienduspunkti

Sihtgrupp: Interdistsiplinaarne kursus, kuhu on oodatud kõik tervishoiuasutuste töötajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi patsiendiohutuse valdkonnas, kvaliteedijuhid ja tervishoiuasutuste erinevate tasandite juhid, kelle tööülesanded on seotud kvaliteedi ja patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisega tervishoiuasutuses; tervishoiuvaldkonna spetsialistid ja ametnikud, kelle töö on seotud tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutusega.

Teemad:

Kursuse eesmärgiks on

  • anda ülevaade patsiendiohutuse olemusest ja ajaloost;
  • selgitada patsiendiohutuse põhimõtete rakendamist patsiendiohutusjuhtumite ennetamisel;
  • selgitada erinevaid võimalusi kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamiseks ja analüüsimiseks kahjude ennetamise eesmärgil;
  • õppida tundma ja kasutama eestikeelset patsiendiohutuse terminoloogiat.

Koolituse kava:

1. & 2. õppenädal: sissejuhatus, patsiendiohutuse olemus ja ajalugu, põhiterminid, Sõnaveebi kasutamine õige termini leidmiseks.

3. & 4. õppenädal: patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkus, süvaanalüüsi põhimõtted. Veebiseminar.

5. &6. õppenädal: kliinilise tegevusega kaasnevate riskide Ja ohtude hindamise meetodid: patsiendiohutusjuhtumitest teavitamine, haigusjuhtude retrospektiivne analüüs, markeripõhine meetod.

Hind: 160 EUR

 

Registreerumine SIIN 

Lisainfo: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope

E-mail: taiendus@med.ut.ee